Skip to content

Welkom op de website van De Twentsche Jonge Balie

Agenda

Pleitoefening 31 juli 2024

Rechtbank Zwolle

Details volgen per e-mail. Alle aanwezigen dienen zich aan te melden via deze website. Aanmelden kan door te klikken op 'RSVP Nu'.

RSVP Nu Gratis

Vereniging voor jonge advocaten

De Twentsche Jonge Balie is een vereniging die op 1 januari 1971 is opgericht voor jonge advocaten in Twente. Alle jonge advocaten die worden beëdigd, zijn de eerste jaren van hun carrière verplicht aangesloten bij de Jonge Balie. Per gebied, ook wel arrondissement genaamd, is er een plaatselijke Jonge Balie voor jonge advocaten. De leden van De Twentsche Jonge Balie zijn werkzaam binnen het arrondissement Overijssel en specifiek in de Twentse gemeenten van Overijssel. Op dit moment telt De Twentsche Jonge Balie ruim 100 leden.

Doel

Het doel van De Twentsche Jonge Balie is het bevorderen van de juiste uitoefening van het beroep van advocaat en de opleiding van haar leden. In dat kader verzorgt De Twentsche Jonge Balie de lokale opleiding voor advocaat-stagiaires, die daar opleidingspunten voor krijgen. Zo organiseert De Twentsche Jonge Balie o.a. inhoudelijke lezingen, pleitoefeningen, de Oostelijke Pleitwedstrijden en een deurwaarders- en politiestage. Daarnaast stelt De Twentsche Jonge Balie zich ten doel om de goede onderlinge verstandhouding tussen haar leden te bevorderen. Bijvoorbeeld door het organiseren van borrels, sportactiviteiten en een jaarlijkse Jonge Balie reis.

Actief

De Twentsche Jonge Balie is (van oudsher) erg actief bij zowel lokale als landelijke Jonge Balie activiteiten. Zo zijn er goede contacten met andere Jonge Balies en de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN), die de algemene belangen van jonge advocaten behartigt. Daarnaast onderhoudt De Twentsche Jonge Balie contact met de Orde van Advocaten Overijssel en andere organisaties die zich richten op de advocatuur.

Structuur

De Twentsche Jonge Balie is een zelfstandige vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De Twentsche Jonge Balie wordt bestuurd door een parttime bestuur dat bestaat uit meerdere bestuursleden, die tevens advocaat zijn. Het bestuur wordt jaarlijks in februari benoemd door de algemene vergadering. Klik hier voor de huidige samenstelling van het bestuur. De Twentsche Jonge Balie valt onder de verantwoordelijkheid van de Orde van Advocaten Overijssel. Voor meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten Overijssel klik hier.