Skip to content

Lezingen

De Twentsche Jonge Balie organiseert diverse vakinhoudelijke lezingen per jaar over wisselende onderwerpen. Er wordt niet alleen nieuwe wet- en regelgeving of jurisprudentie besproken, maar er is ook aandacht voor andere aspecten van de advocatuur. Zoals bijvoorbeeld de werk-privébalans.

Lokale opleidingspunten

Voor het bijwonen van een lezing wordt één lokaal opleidingspunt toegekend. Voor het verkrijgen van de opleidingspunten dien je tijdens de gehele lezing aanwezig te zijn én voorafgaand en na afloop van de lezing een presentielijst te tekenen. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de Portefeuillehouder Opleidingen van De Twentsche Jonge Balie of van de Lezingencommissie. Indien de lezing online plaatsvindt dien je de gehele lezing je webcam aan te hebben. Is je webcam niet aan, dan ontvang je geen punt voor je aanwezigheid.

Vragen

Voor vragen kun je terecht bij de Lezingencommissie of het bestuur van De Twentsche Jonge Balie (Portefeuillehouder Opleidingen).