Skip to content

Lokale opleidingsvereisten

Behalen lokale opleidingspunten is eigen verantwoordelijkheid van de advocaat-stagiair

Het is als advocaat-stagiair jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je aan de lokale opleidingsvereisten voldoet. De Raad van Toezicht geeft aan het eind van de advocaatstage alleen een stageverklaring af als je kunt aantonen dat je aan alle vereisten hebt voldaan. De Twentsche Jonge Balie geeft daarom verklaringen af waaruit blijkt dat aan bovengenoemde opleidingsonderdelen is deelgenomen. De verklaringen worden afgegeven op basis van presentielijsten die tijdens alle opleidingsactiviteiten van De Twentsche Jonge Balie aanwezig zijn. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je bij die activiteiten aanwezig bent en daar de presentielijst tekent. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring van de Portefeuillehouder Opleidingen van De Twentsche Jonge Balie. Indien je wel bij een activiteit aanwezig bent geweest, de presentielijst hebt ondertekend en na verloop van tijd geen aanwezigheidsverklaring hebt ontvangen, trek dan aan de bel bij de Portefeuillehouder Opleidingen.

De Portefeuillehouder Opleidingen van De Twentsche Jonge Balie geeft alleen aanwezigheidsverklaringen af op basis van een presentielijst van De Twentsche Jonge Balie.

Deelname deurwaarders- en politiestage

Het deelnemen aan de deurwaardersstage en politiestage is alleen mogelijk op uitnodiging van De Twentsche Jonge Balie. De advocaat-stagiair dient bij zijn/haar aanvraag van het lidmaatschap van De Twentsche Jonge Balie aan te geven of hij/zij de politiestage wenst te lopen.

Indien je jouw keuze hebt doorgegeven, hoef je in principe verder niets te doen. Je ontvangt de uitnodiging voor de door jou gekozen stage vanzelf. Ben je aan het begin van het derde jaar van jouw stage nog niet uitgenodigd voor bovengenoemde activiteiten, trek dan aan de bel bij Portefeuillehouder Opleidingen.

Lokale opleidingsvereisten ex artikel 3.10 van de Verordening op de Advocatuur

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2020

Pleitoefening:
Er moet een voldoende worden behaald voor actieve deelname aan een pleitoefening of de Oostelijke Pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door De Twentsche Jonge Balie;

10 opleidingspunten:

 • 1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank voorafgaand aan de beëdiging;
 • 1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
 • 1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiair is aangesloten;
 • 1 punt te behalen door het volgen van een stage bij een deurwaarder (uitsluitend bij een kantoor waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie);
 • 2 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de Oostelijke Pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
 • 2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;
 • 2 Keuzepunten: 2 punten totaal te behalen door (naar keuze van de stagiair):
  1. het volgen van een stage bij de politie: 2 punten, OF,
  2. 2 punten te behalen door het bijwonen van een door de RvO goedgekeurde activiteiten:
   • een extra pleitoefening: 1 punt;
   • een extra Jonge Balie lezing: 1 punt;
   • het bijwonen van het Jonge Balie congres (inhoudelijk deel): 1 punt.

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur. Voor het volgen van een stage worden 1 tot 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de stage. Voor het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank wordt 1 punt toegekend, onafhankelijk van de duur van de bijeenkomst. Voor het bijwonen van het Jonge Balie congres wordt 1 punt toegekend voor het inhoudelijke deel, onafhankelijk van de duur van het congres.

Stagiaires beëdigd na 1 januari 2018

Pleitoefening:
Er moet een voldoende worden behaald voor actieve deelname aan een pleitoefening of de Oostelijke Pleitwedstrijden, zoals georganiseerd door De Twentsche Jonge Balie;

10 opleidingspunten:

 • 2 punten te behalen door het bijwonen van pleitoefeningen, waarvan optioneel een keer de Oostelijke Pleitwedstrijden. Het bijwonen van een pleitoefening wordt gewaardeerd met 1 punt (met als uitgangspunt dat bij iedere pleitoefening 4 pleiters worden aangehoord);
 • 1 punt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Overijssel;
 • 1 opleidingspunt te behalen door het bijwonen van een jaarvergadering van de Jonge Balie waarbij de stagiair is aangesloten;
 • 2 punten te behalen door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen: 1 punt per lezing;
 • 1 punt te behalen door het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank voorafgaand aan de beëdiging;
 • 1 punt te behalen door het volgen van een stage bij een deurwaarder (uitsluitend bij een kantoor waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie);
 • 2 punten: te behalen door het volgen van een stage bij de politie (uitsluitend bij de politie waarmee vaste afspraken zijn gemaakt door de Jonge Balie).

Uitgangspunt voor de lokale punten is toekenning van 1 punt per uur.
Voor het volgen van een stage worden 1 tot 2 punten toegekend, onafhankelijk van de duur van de stage. Voor het bijwonen van de kennismakingsbijeenkomst van de rechtbank wordt 1 punt toegekend, onafhankelijk van de duur van de bijeenkomst.