Skip to content

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)  is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Die kwaliteit wordt onder meer gewaarborgd door:

  • een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur;
  • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten;
  • tuchtrechtspraak;
  • voorlichting en dienstverlening aan de leden;
  • advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsonderwerpen.

Advocaten zijn conform de Advocatenwet verplicht ingeschreven bij de NOvA.

Voor meer informatie over NOvA wordt verwezen naar de website https://www.advocatenorde.nl/.