Skip to content

Beroepsopleiding Advocaten

Beroepsopleiding Advocaten

Nadat je bent beëdigd als advocaat begint de stageperiode van drie jaar te lopen en neem je verplicht deel aan de Beroepsopleiding Advocaten. De Beroepsopleiding Advocaten duurt twee jaar.

Aanvang

De Beroepsopleiding Advocaten start twee keer per jaar in maart en in september. Aanmelden voor de Beroepsopleiding Advocaten kan tot uiterlijk twee maanden voor de start van iedere groep (een zogenaamd “cohort”). Dat is uiterlijk op 31 december of 30 juni van elk jaar.

Aanmelden

Voor de start van de Beroepsopleiding Advocaten moet je als advocaat-stagiaire beëdigd zijn. De aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocaten loopt via de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het aanmeldingsformulier ontvang je via de lokale orde (de Orde van Advocaten Overijssel).

Meer informatie over de aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocaten kun je vinden op de website:

https://www.advocatenorde-overijssel.nl/2811/de-stageperiode.html

De opleiding

De Beroepsopleiding Advocaten is de beroepsopleiding van NOvA. De NOvA stelt het curriculum en het opleidings- en examenreglement vast.

Voor de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de Beroepsopleiding Advocaten heeft de NOvA de combinatie CPO-Dialogue aangesteld als uitvoeringsorganisatie.

Informatie over het curriculum, de kosten en de toetsing kun je vinden op de website:

https://beroepsopleidingadvocaten.nl/

Evaluatie- en eindgesprekken

Aan het einde van het eerste jaar vindt een evaluatiegesprek plaats en aan het einde van de opleiding, in het tweede jaar, een eindgesprek. Aan deze gesprekken neemt de advocaat-stagiaire, de patroon en de mentor van de advocaat-stagiaire binnen de Beroepsopleiding deel. Tijdens de gesprekken wordt teruggekeken op de ontwikkeling van de advocaat-stagiaire. Voorafgaand aan ieder gesprek krijgt de patroon een feedbackformulier toegestuurd, met het verzoek dat in te vullen. Tijdens het evaluatiegesprek krijgt de advocaat-stagiaire input voor zijn/haar leerdoelen.

Certificaat

Aan het einde van de opleiding, nadat de advocaat-stagiaire aan alle opleidingsverplichtingen heeft voldaan en het eindgesprek heeft plaatsgevonden, ontvangt de advocaat-stagiaire een certificaat Beroepsopleiding. Voor het verkrijgen van een stageverklaring (na de stageperiode van drie jaar) is onder andere vereist dat het certificaat Beroepsopleiding is behaald.