Skip to content

Pleitoefeningen en de Oostelijke Pleitwedstrijden

Tijdens de pleitoefeningen worden de pleitvaardigheden van de advocaat-stagiaires getest en beoordeeld. De opzet van een pleitoefening is dat twee advocaat-stagiaires een pleidooi voor een rechter in de rechtbank houden over een aan hen verstrekte casus. De casus wordt uiterlijk vier weken voor de pleitoefening aan de pleiters toegezonden. Het uitgangspunt is dat pleiters zoveel mogelijk pleiten op hun eigen rechtsgebied. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er gepleit over een algemeen civielrechtelijke casus. Het pleidooi wordt gehouden in een rechtszaal van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo of Zwolle. De pleiters pleiten ten overstaan van een meervoudige kamer, bestaande uit een lid van de rechtelijke macht (een rechter in de Rechtbank Overijssel) en de patroons van de desbetreffende twee advocaat-stagiaires. De pleitoefeningen zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk.

Er zijn tijdens de pleitoefeningen vaak familie en/of vrienden van de pleiters aanwezig, andere advocaat-stagiaires die lokale opleidingspunten moeten halen, de pleitcommissie, bestuursleden van De Twentsche Jonge Balie en andere belangstellenden voor de pleitoefening.

De pleitvaardigheden van de pleiters worden beoordeeld door de rechter en de patroon van de tegenpleiter. Vanzelfsprekend dient de pleitoefening met een voldoende te worden afgesloten. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de beoordelingscriteria die door de pleitcommissie aan de rechter en patroons worden verstrekt. Het beoordelingsformulier vind je hier: Beoordelingsformulier

Lokale opleidingspunten

Voor het bijwonen van één pleitoefening of de Oostelijke Pleitwedstrijden, bestaande uit twee pleitrondes, kan één lokaal opleidingspunt worden behaald. Zorg ervoor dat je aan het begin en het einde van de pleitoefening de presentatielijst hebt ondertekend. Je ontvangt vervolgens per e-mail een aanwezigheidsverklaring voor de desbetreffende pleitoefening. Let op; als je deelneemt aan de pleitoefening krijg je geen punt voor je aanwezigheid.

Het deelnemen aan de pleitoefening

Het deelnemen aan een pleitoefening is alleen mogelijk op uitnodiging van De Twentsche Jonge Balie. De uitnodiging voor deelname aan de pleitoefening ontvang je vanzelf in het tweede jaar van je stage. De pleiters worden door de pleitcommissie benaderd op volgorde van de datum van hun beëdiging.

Let op: indien je aan het begin van het derde jaar van je stage nog steeds niet voor een deelname aan een pleitoefening bent uitgenodigd, trek dan even aan de bel bij het bestuur van De Twentsche Jonge Balie (Portefeuillehouder Opleidingen).

Oostelijke Pleitwedstrijden

Elk jaar in mei vinden de Oostelijke Pleitwedstrijden plaats, de OPW. De advocaat-stagiaires strijden om een deelnameplaats voor de Landelijke Pleitwedstrijden in Utrecht. Tijdens de Landelijke Pleitwedstrijden zal worden gestreden om de prestigieuze titel “Beste pleiter van Nederland”.
Tijdens de Oostelijke Pleitwedstrijden zullen er in totaal twee pleitrondes worden gehouden. De pleidooien duren maximaal 20 minuten per pleitronde. Daarna is er gelegenheid voor re- en dupliek van maximaal 5 minuten. Er zullen twee deelnemers uit het arrondissement Overijssel pleiten. Eén deelnemer van De Twentsche Jonge Balie tegen één deelnemer van de Jonge Balie Zwolle. De winnaar verkrijgt de titel “Beste pleiter van het Oosten”!

De deskundige en onafhankelijke jury bestaat in ieder geval uit een rechter in de Rechtbank Overijssel en de winnaar van de voorgaande Oostelijke Pleitwedstrijden.
Indien je meedoet aan de Oostelijke Pleitwedstrijden hoef je geen pleitoefening meer te doen.

Deelnemen aan de OPW

Wil je deelnemen aan de Oostelijke Pleitwedstrijden en kans maken op de wisselbeker en die deelname plek aan de Landelijke pleitwedstrijden? Meld je dan bij de Pleitcommissie!

Vragen

Voor vragen kun je terecht bij de pleitcommissie of het bestuur van De Twentsche Jonge Balie (Portefeuillehouder Opleidingen).